Aðalfundur Ju Jitsufélags Reykjavíkur 2020

Aðalfundur Ju Jitsufélags Reykjavíkur 2020 verður haldinn 14. maí 2020 kl. 18:00

Fundarstaður er Dojo félagsins Ármúla 19.

 

Dagsskrá aðalfundar:

 1. Fundarsetning
 2. Kosnir fundarstjóri og fundarritari.
 3. Lögð fram ársskýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár og umræða um hana.
 4. Lagðir fram endurskoðaðir ársreikningar, umræða og atkvæðagreiðsla.
 5. Nefndir gefa skýrslur og umræður um þær.
 6. Fjárhagsáætlun næsta starfsárs.
 7. Kosning fastra nefnda ef við á.
 8. Lagabreytingar ef fyrir liggja.
 9. Kosin stjórn:
  1. kosinn formaður
  2. kosnir fjórir aðalstjórnarmenn
  3. kosnir tveir varamenn í stjórn
  4. kosinn endurskoðandi og annar til vara.
 10. Aðrar tillögur sem borist hafa til stjórnar.
 11. Önnur mál.
 12. Fundarslit

 

Fundartími áætlaður 40-60 mín.
Á aðalfundi fer hver félagi með eitt atkvæði og ræður einfaldur meirihluti úrslitum, nema varðandi lagabreytingar,  þá þarf samþykki 2/3 atkvæðisbærra fundarmanna til þess að breytingar nái fram að ganga.

 

Skorum á alla meðlimi að koma og taka þátt í að móta stefnur félagsins og sérstaklega viljum við hvetja foreldra barna í Junior hóp að mæta.

Gætt verður að tveggja metra reglunni og ef fjöldi fundarmanna verður of mikill fyrir setustofuna þá færist fundurinn inn á Tatami.